Syntetická koža

Produkt vyhovuje štandardom ISO 9001 a používa high-end technológie so zárukou Sertex. Vysoký štandard kontroly kvality je dodržiavaný počas všetkých výrobných procesov. Táto používateľská príručka Vás oboznámi o používaní a starostlivosti o váš produkt.


Užívateľský manuál

Pri používaní syntetickej kože sa prosím riaďte nasledujúcimi informáciami:

Chráňte kožu pred tvrdými nárazmi.

Neošetrujte kožený povrch s ostrými hranami a ostrými predmetmi.

• Zabezpečte, aby koža neprišla do kontaktu s horúcimi predmetmi (žehlička, atď).

Neklaďte na kožený povrch predmety, ktoré by mohli poškodiť kožu.

Nevystavujte výrobok po dlhú dobu priamemu slnečnému žiareniu.

Neperte kožené vankúše a návleky.

Kožu čistite podľa návodu na čistenie.

Read More

 

Návod na čistenie

Povysávajte prach nahromadený na koži.

Po vysávaní utrite povrch vlhkou handričkou.

Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú detergenty alebo alkohol.

Ihneď utrite rozliaty čaj, kávu alebo iné tekutiny, ktoré nenechávajú škvrny z kože prostredníctvom látky alebo papierovej vreckovky absorbujúcej tekutiny.

Zaschnuté škvrny, ktoré vznikli poliatím tekutinou utrite vlhkou handričkou.

Nepoužívajte látky, ako je kolínska voda na čistenie výrobku.