Syntetická koža


Techniky šitia

Pohyby počas šitiamusia byť v súlade s normami. Obzvlášť najtenšie ihly a nite sa nesmú používať, aby nevznikali problému pri šití. Ideálne je používať triangulárne ostré "SD" ihly (vhodné pre semiš a technické šitie kože). Ak sa nepoužijú pri šití triangulárne ihly, je potrebné urobiť najskôr stehový test a skúška na roztrhnutie po zošití vzorky.

Pri šití treba uprednostniť tzv. "Clutched stitching". Informácie ako typ nite, ihly, frekvencia výmeny ihly, typ stehu, typ šijacieho stroja, sila stehu a počet stehov na centimeter veľmi dôležité, aby pri šití nezvnikali problémy. Šitie musí byť prevedené tak, aby nedošlo k poškodeniu textúry produktu. Požadovaného výsledku je možné dosiahnuť dodržaním týchto informácií. Všetky vyššie uvedené parametre šitia môžu ovplyvniť to, či budú pri šití vznikať akékoľvek problémy.

Read More

Nájdenie najvhodnejšieho stehu je úlohou výrobcu a spracovateľa textílií prostredníctvom vlastných nástrojov a prostriedkov, ktoré pri výrobe bežne používa. Nie vždy je možné nájsť vo výrobe požadované ideálne podmienky. Avšak, s malými zmenami, je možné zmeniť výsledok.

Čítať ďalej: Syntetická koža

Floky / semiš


Techniky šitia

Pohyby počas šitia musia byť v súlade s normami. Obzvlášť najtenšie ihly a nite sa nesmú používať, aby nevznikali problému pri šití. Ideálne je používať triangulárne ostré "SD" ihly (vhodné pre semiš a technické šitie kože). Ak sa nepoužijú pri šití triangulárne ihly, je potrebné urobiť najskôr stehový test a skúška na roztrhnutie po zošití vzorky.

Pri šití treba uprednostniť tzv. "Clutched stitching". Informácie ako typ nite, ihly, frekvencia výmeny ihly, typ stehu, typ šijacieho stroja, sila stehu a počet stehov na centimeter veľmi dôležité, aby pri šití nezvnikali problémy. Šitie musí byť prevedené tak, aby nedošlo k poškodeniu textúry produktu. Požadovaného výsledku je možné dosiahnuť dodržaním týchto informácií. Všetky vyššie uvedené parametre šitia môžu ovplyvniť to, či budú pri šití vznikať akékoľvek problémy.

Nájdenienajvhodnejšieho stehu je úlohou výrobcu a spracovateľa textílií prostredníctvom vlastných nástrojov a prostriedkov, ktoré pri výrobe bežne používa. Nievždyjemožnénájsťvo výrobe požadovanéideálnepodmienky. Avšak, smalýmizmenami, jemožnézmeniťvýsledok. V takom prípade je možné si vyžiadať bezplatnú pomoc a poradenstvo od technického tímu spoločnosti Sertex.

Read More

Čítať ďalej: Floky / semiš